Wat doen we?

De doelstelling van GD-EMF-consulting is drieledig:

  1. verlenen van advies aan industrie, overheid, geneeskundige diensten, bibliotheken, luchthavens, banken en last but not least aan de bevolking i.v.m. de blootstelling aan en de blootstellingsrisicoís van elektromagnetische velden
  2. meten en modelleren van de blootstelling van het algemene publiek en de werknemers aan de elektromagnetische velden die op natuurlijke en kunstmatige wijze in onze leef- en werkomgeving geproduceerd worden
  3. evalueren van de blootstelling en het blootstellingsrisico van elektromagnetische velden t.o.v. de gangbare emissie- en blootstellingsnormen en/of blootstellingsrichtlijnen

 

Wij verstaan onder de drieledige doelstelling dat

 

 

GD-EMF-Consulting geeft graag ondersteuning en advies in alle domeinen van de niet-ioniserende straling aan iedereen die erom vraagt.