Wie zijn we?

Gilbert Decat (BSc, MSc) is milieuexpert niet-ioniserende straling. Tot 1994 was hij verbonden aan het atoomcentrum in Mol waar hij zich in het kader van de stralingsbescherming bezig hield met het modelleren van ioniserende straling.
Bij zijn overstap naar de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) richtte hij de fysische eenheid niet-ioniserende straling op waarvoor hij tot aan zijn pensioen verantwoordelijk bleef. Het onderzoek dat zijn groep en hij bij VITO voerden was toegespitst op het meten, modelleren en evalueren van de blootstelling en het blootstellingsrisico van de mens aan niet-ioniserende straling in het leef- en het werkmilieu.

Vanaf 1 februari 2009 richtte Gilbert zijn eigen bvba “GD-EMF-Consulting” op. Op deze manier kan hij de ervaring die hij bij VITO opdeed gebruiken om zijn werkzaamheden in zijn vroeger vakgebied verder te zetten.

Gilbert is de auteur van talrijke rapporten en publicaties en is lid van:

Voor de volgende 4 jaar is hij de Belgische vertegenwoordiger in het “Management Comité van “COST BM0704. COST is de “European Cooperation in Science and Technology”. BM0704 is de afdeling “Emerging EMF Technologies and Health Risk Management”.