Onze tarieven

Meten, evalueren en rapporteren van de blootstelling aan en de mogelijke risico’s van elektrmagnetische velden en/of niet-ioniserende straling:
voor particulieren: 200 € (exclusief BTW)
voor scholen, kinderdagverblijven en dergelijke: 250 € (exclusief BTW)
voor overheden, industrie, banken, administraties en dergelijke: prijzen op basis van offerte

 

Modelleren, evalueren en rapporteren van de blootstelling en de blootstellingsrisico’s:
prijzen op basis van offerte

 

Verplaatsingskosten:
Indien locatie bereikbaar is met het openbaar vervoer: gangbare prijzen van openbaar vervoer
Indien locatie enkel bereikbaar is per wagen: tarief op basis van 0,5€ per km